Uvjeti korištenja

Slijedeći uvjeti se primjenjuju na Extilumu od 01. 08. 2020. i zamjenjuju bilo koju prethodnu verziju ovih Uvjeta korištenja.

Extilum je:
Extilum d.o.o., tvrtka registrirana u Hrvatskoj, ili
Extilum AB, tvrtka registrirana u Švedskoj

1. Usluge

Kupnjom usluga na Extilumovom web prostoru korisnicima je omogućen pristup Extilumovim serverima. Kupnjom usluga web hostinga korisnik automatski ima pravo postavljanja web stranice. Veličina prostora na disku, računi e-pošte i druge dostupne usluge ovise o vrsti odabranog paketa.

Razdoblje na koje se usluge kupuju traje 12 mjeseci. Nakon 12 mjeseci bit ćete obaviješteni da će usluga prestati i morat ćete obnoviti kupnju ako želite nastaviti koristiti naše usluge.

Domene su jedinstvene i web-prostori se pojedinačno izrađuju i prilagođavaju za domenu. Radi brže isporuke usluga, Extilum će obično započeti izradu i prilagodbu proizvoda čim zaprimi narudžbu. Narudžbom usluga kupac prihvaća da će bilo koje pravo odustajanja od kupnje biti odbijeno čim Extilum počne obrađivati naručeni proizvod.

1.1.Korištenje

Korisnicima nije dopušteno pohranjivati na server velike količine podataka za besplatno preuzimanje ili čitanje bez prethodnog dogovora s Extilumom.

Ilegalni materijal nije dopušten na bilo kojem od Extilumovih servera, bilo da se radi o slikama, filmskim isječcima i drugim vrstama datoteka ili linkovima na stranice s nezakonitim fotografijama ili sličnim materijalom. Na primjer, nezakoniti materijal je, ali nije ograničen na, materijal zaštićen autorskim pravima ili drugi materijal koji nemate pravo objavljivati ili spremati u skladu s propisima. Također nije dopušteno pohranjivati erotske, pornografske ili druge uvredljive materijale na servere u vlasništvu tvrtke Extilum. Extilum zadržava pravo da sam utvrdi da li materijal pripada jednoj ili više gore navedenih kategorija i zadržava pravo brisanja takvog materijala u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. U slučaju da se takav materijal ukloni sa servera, kupac ne može podnijeti zahtjev za naknadu bilo kakve štete protiv Extiluma proizašle iz uklanjanja takvog materijala.

Promet je u osnovi neograničen (osim gdje je posebno navedeno ograničenje prometa). Međutim, promet mora biti normalan po prirodi i ne ometati druge korisnike. Ako promet korisnika počne utjecati na promet drugih, Extilum zadržava pravo zatvoriti web prostor korisnika bez obavijesti i / ili zaračunati dodatnu naknadu za promet. Extilum zadržava apsolutno pravo odlučivanja da li je promet pretjeran ili ne. Prilikom zatvaranja web prostora u ovom slučaju, korisnik nema pravo na povrat novca za unaprijed plaćene usluge.

Neželjena (spam) pošta ne smije biti poslana sa servera tvrtke Extilum. U slučaju kršenja ovog pravila, Extilum zadržava pravo da obavijesti nadležno tijelo i dostavi logove i druge podatke nadležnom tijelu. Extilum zadržava pravo tražiti naknadu troškova od korisnika za vrijeme provedeno u vezi s prikupljanjem takvih podataka i njegovu podnošenju nadležnom tijelu.

1.2. Skripte

Extilum pruža neograničen pristup standardnim skriptama i korištenju drugih skripti. Ipak, upotreba drugih skripti dopuštena je samo ako pretjerano ne opterećuje servere.

1.3. Predlošci (web designs)

Svi predlošci koje je Extilum stavio na raspolaganje korisnicima ostaju u vlasništvu tvrtke Extilum bez obzira na to jesu li pojedinačni predlošci izmijenjeni ili ne. Nijedan predložak koji je Extilum stavio na raspolaganje korisnicima ne može se distribuirati drugima na komercijalnoj ili nekomercijalnoj osnovi. Ni jedan predložak nema isključiva prava. U slučaju da se Extilum osjeća obvezan povući pravo korištenja predloška, Extilum ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak (izravno ili neizravno) od strane kupca zbog povlačenja predloška, niti je Extilum odgovoran za bilo kakve pogreške ili nedostatke predložaka ili pristup istima.

1.4. Operativna sigurnost

Extilum zadržava pravo ograničiti / smanjiti uporabu proizvoda ako je to potrebno zbog funkcionalnih ili sigurnosnih razloga. Iz razloga funkcioniranja i sigurnosti, Extilum također zadržava pravo pristupa korisničkim podacima kupca. U takvom slučaju, osoblje tvrtke Extilum podliježe profesionalnoj tajnosti. Svaki drugi pristup korisničkim podacima zahtijeva pristanak kupca ili sudski nalog. Iako spam i virusni filteri stavljeni na raspolaganje korisnicima smanjuju rizik od primanja neželjenih poruka, Extilum ne jamči da korisnici neće primati neželjenu poštu.

1.5. Odgovornost

Korisnikova upotreba Extilumovih usluga je u potpunosti na vlastiti rizik. Extilum ne može biti odgovoran za sadržaj, uključujući točnost, zakonitost, cjelovitost i sl. informacija koje korisnik prima ili šalje putem Interneta.

Extilum je odgovoran sukladno važećim zakonima, uz sljedeća ograničenja:

  • Extilumova odgovornost ne uključuje gubitak u poslovanju, gubitak podataka, gubitak dobiti, gubitak nematerijalne imovine ili bilo koji drugi neizravni gubitak koji korisnik pretrpi zbog Extilumovih ili proizvoda treće strane.
  • Extilum nije odgovoran za gubitke uslijed prekida, poremećaja ili promjena koje je Extilum smatrao neophodnim zbog tehničkih, održivih i operativnih razloga ili koje zahtijevaju vlasti, osim ako Extilum nije propustio ograničiti nastale neugodnosti.
  • Extilum nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu korisnikovim vlastitim IT okruženjem ili štetu uzrokovanim od strane korisnika ili trećih strana.
  • Extilum nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu događajem više sile.
  • Extilum nije odgovoran za usluge koje pružaju treće strane u kojima Extilum djeluje kao posrednik.

U svim slučajevima, bez obzira na uzrok, ukupna odgovornost tvrtke Extilum za gubitak ili oštećenje odgovara iznosu koji je korisnik platio Extilumu u godini u kojoj je došlo do gubitka ili štete.

1.6. Otkazivanje usluge

Korisnik može otkazati paket usluge u bilo kojem trenutku. Razdoblje trajanja paketa je 12 mjeseci od dana kupnje i nakon toga se obnavlja. Obavijest se šalje kupcu 14 dana prije kraja svakog 12-mjesečnog razdoblja. Korisnik može otkazati paket u bilo kojem trenutku, no neiskorišteni dio plaćenog predujma neće biti vraćen.

Korisnik može pokrenuti otkazivanje paketa s upravljačke ploče na web stranici. E-mail s uputama o otkazivanju će biti poslan na e-mail adresu koja je označena kao kontakt na upravljačkoj ploči. Korisnik mora slijediti upute u e-mailu kako bi dovršio otkaz usluge, osim ako otkazivanje nije automatski postavljeno u sistemu. Kada se pretplata otkaže, prikazat će se kao otkazana na upravljačkoj ploči.

Ako Extilum odluči prekinuti određene vrste paketa ili posebnih usluga, Extilum može otkazati postojeću uslugu s otkaznim rokom od mjesec dana. U takvim će okolnostima, iznimno, neiskorišteni dio predujma biti vraćen. Ako Extilum izvrši značajne promjene koje umanjuju Uvjete korištenja u dijelu koji se odnosi na korisnikov trenutni paket usluga, korisnik ima pravo otkazati svoje usluge s rokom otkaza od mjesec dana. Neiskorišteni dio predujma također će, iznimno, biti vraćen. Usluge se ni na koji način ne smiju koristiti za dobivanje neovlaštenog pristupa sustavima povezanim s internetom. Ako Extilum sazna za bilo koju takvu aktivnost ili kazneno djelo, bez obzira po zakonima koje zemlje se to smatra povredom, usluga će odmah biti ukinuta i Extilum zadržava pravo prenijeti sve relevantne informacije nadležnim tijelima. Extilum također ima pravo ukinuti uslugu bez prethodne obavijesti s trenutnim učinkom i bez prava na naknadu bilo koje vrste ako se korisnik ne pridržava ovih Uvjeta korištenja, ako korisnik uništava ili zloupotrebljava resurse dostupne na internetu, remeti funkcionalnost Interneta, krši pravila korištenja interneta koja su na snazi u bilo kojem trenutku, npr. prosljeđivanjem informacija o privatnim poslovima drugih ljudi ili na drugi način uznemirujući druge korisnike Interneta. Podaci s web stranica i e-mail sistema će u pravilu biti izbrisani 10 dana nakon prestanka perioda korištenja usluge. Neki se podaci čuvaju duže vrijeme iz sigurnosnih razloga te iz perspektive zaštite od katastrofe kao sigurnosne kopije, te podaci koje moramo duže čuvati u skladu sa zakonom. Dodatne informacije potražite u našoj Polici o privatnosti i zaštiti podataka.

Korisnik može otkazati uslugu u bilo kojem trenutku. Nakon otkaza svi korisnički podatci na našim poslužiteljima će se izbrisati 10 dana nakon po isteku tekućeg ciklusa plaćanja i ukloniti bez prethodne najave.

Sigurnosne kopije korisničkih računa rade se redovito kao dnevne sigurnosne kopije (ponedjeljak-subota) i tjedne sigurnosne kopije (nedjelja). Razdoblje čuvanja dnevnih sigurnosnih kopija je 6 dana, a tjednih sigurnosnih kopija 1 mjesec.

1.7. Otkaz pretplate zbog neplaćanja

Račun za obnovu paketa za sljedeći period bit će poslan kupcu 14 dana prije isteka roka. Podsjetnik za neplaćeni račun bit će poslan 7 dana prije datuma dospijeća. Nakon isteka dospijeća, kupac će dobiti još 3 opomene za kašnjenje, 1., 3. i 7. dan nakon isteka, što je ujedno i posljednja opomena. Deset (10) dana nakon datuma dospijeća računa, ako uplata nije primljena, sve usluge će biti prekinute.

2. Domene

Kada naručuje domenu, kupac / vlasnik domene mora izjaviti da osoba koja vrši registraciju prihvaća da naziv domene ne krši prava zaštite imena ili znaka trećih strana ili da nije u suprotnosti sa zakonskim propisima.

Nazivi domena su registrirani u ime i na zahtjev korisnika. U tom smislu, Extilum djeluje kao posrednik. Extilum će obavijestiti kupca kada je naziv domene registriran.

Extilum ne preuzima nikakvu odgovornost za naziv domene ako je ista prenesena ili otkazana ili ako je web prostor izbrisan.

Naziv domene bit će “registriran s” / “prenesen na” Extilumove partnere. To može biti s registrarima domene ili izravno s administratorom pojedinačnih TLD domena. Na početku svakog razdoblja kupac će dobiti račun od Extiluma za godišnju naknadu za domene, osim ako nije drugačije navedeno. To vrijedi bez obzira na to je li domena usmjerena na DNS servere u Extilumu ili na neko drugo mjesto.

U slučaju pogrešno naručenih domena (pogreške u pisanju, pogreške u imenu ili slično), uplaćena naknada neće biti vraćena. Extilum će, međutim, nastojati ispraviti naziv domene sve dok registracija još nije izvršena. Ako je Extilum odgovoran za pogrešku pri registraciji naziva domene, Extilum će ili vratiti naknadu ili ponuditi registraciju točnog naziva domene.

Kupac je dužan obavijestit Extilum i registrare ili administratore domena u o promjeni adrese ili drugih kontakt podataka.

2.1. Posebni uvjeti za pojedine Top Level Domene

2.1.1. Upotreba .de domena

Pri registraciji ili prijenosu .de domena Extilum djeluje isključivo kao posrednik između vlasnika domene i DENIC-a (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG)
(cf. https://www.denic.de )

2.1.2. Upotreba .se / .nu domena

Registriranjem ili prijenosom naziva domene .se / .nu Extilum je posrednik između vlasnika domene i IIS.se (The Internet Infrastructure Foundation), a vlasnik domene pristaje pridržavati se trenutnih pravila IIS.se koja su na snazi za administraciju imena domene pod vršnom.se / .nu domenom:

IIS uvjeti i odredbe za .se

IIS uvjeti i odredbe za .nu

IIS pravila privatnosti za .se

IIS pravila privatnosti za .nu

2.1.3. Upotreba .uk domena

Vlasnik domene prihvaća da se registriranjem ili prijenosom imena domene .uk, pridržava Nominetovih trenutačnih pravila kojima se uređuje administracija naziva domena pod vršnom.uk domenom (cf. https://www.nominet.uk/resources/complaints/)

2.1.4. Upotreba .hr/.com.hr domena

Registriranjem ili prijenosom .hr/.com.hr naziva domene, Extilum je veza između vlasnika domene i Carneta, a vlasnik domene pristaje pridržavati se trenutačnih pravila Carnet-a koji upravlja administriranjem naziva domena pod vršnom .hr/.com.hr domenom:

https://www.domene.hr/portal/about

2.1.5. 2.1.5. Upotreba drugih domena

Za nazive domena koja nisu navedena gore, korisnici se upućuju na pravila pojedinih domena najviše razine. Ako se vlasnik domene ne pridržava pravila pravila relevantne domene, Extilum ima pravo na brisanje web prostora korisnika.

Popis svih domena i registrara možete pronaći na slijedećem linku:

https://www.iana.org/domains/root/db

2.2. Pravila o isteku domena

2.2.1. Obavijest o isteku domene

Prije isteka gTLD-a, Extilum obavještava korisnika domene najmanje dva puta s uputama za obnovu naziva domene. Obavijest se šalje putem e-maila 30, 14, 7, 3 i 1 dan prije isteka roka trajanja. Sve relevantne pojedinosti o datumu isteka, obnovi domene i preporučenim radnjama jasno su dostupne jednostavnim otvaranjem e-maila s obavijesti o isteku domene. Različita pravila o isteku domene mogu se primijeniti na druge TLD-ove.

2.3. Cijene i korisni linkovi

https://extilum.com/hosting/domain/domain-pricing-list/

Registrant Educational Materials (ICANN)

Registrants’ Benefits and Responsibilities (ICANN)

3. Posebni uvjeti za proizvode i usluge

3.1. 3.1. Dodatni proizvodi

Extilum svojim korisnicima omogućuje i kupnju proizvoda i usluga (dodatnih proizvoda), pored svojih web hosting usluga.

Neki dodatni proizvodi možda neće biti dostupni svim korisnicima. Sve dodatne proizvode možete pronaći u našoj trgovini u korisničkoj zoni.

3.2. Narudžba dodatnih proizvoda

Na prvoj fakturi kupcu će biti naplaćen iznos za preostale mjesece do godišnje obnove usluga na web hostingu korisnika. Ako je faktura za uslugu web hostinga već izdana, kupcu će biti naplaćeno razdoblje do isteka trenutnog zakupljenog razdoblja.

3.3. Dodatni proizvodi trećih strana

Extilum svojim korisnicima pruža mogućnost naručivanja određenih usluga treće strane. Korisnici Extiluma obvezni su poštivati uvjete korištenja trećih strana i sami se moraju upoznati s njihovim uvjetima korištenja.

Extilum može prestati pružati proizvode i usluge treće strane ili bilo kakva ažuriranja u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti ili bilo kakve daljnje odgovornosti prema svojim korisnicima.

Neki dodatni proizvodi možda neće bit dostupni svim korisnicima.

Extilum djeluje kao posrednik i nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitke ili troškove zbog korištenja proizvoda treće strane.

Nakon početnog razdoblja korisnikova pretplata na dodatne usluge slijedi web hosting paket. Nakon početnog razdoblja obračunsko razdoblje je godišnje.

3.4. Otkaz dodatnog proizvoda

Korisnik može otkazati uslugu na proizvod do 30 dana prije početka slijedećeg razdoblja.

Korisnik može otkazati uslugu iz korisničke upravljačke ploče.

Ako korisnik otkaže web hosting uslugu na koju je vezana dodatna usluga, dodatna usluga na proizvod automatski će biti otkazana sa istim datumom.

4. Općenito

Kupci Extilumovih proizvoda moraju imati najmanje 18 godina starosti.

4.1. Pravila o proizvodu i privatnosti

Pri kupnji naših usluga vezani ste i našom Policom o privatnosti i zaštiti podataka:

https://extilum.com/privacy-statement/

4.2. Kontakt

Na sva pitanja u vezi tehničke podrške, prodaje i računovodstva odgovoriti ćemo putem e-maila u roku od 24 sata, kad god je to moguće. Extilum ne pruža kontakt putem telefona.

4.3. Kontakt informacije

Kupci su dužni obavijestiti Extilum o trenutnom mjestu prebivališta i e-mail adresi. To treba učiniti putem Upravljačke ploče korisnika, na kojoj se mogu mijenjati sve kontakt informacije.

4.4. Plaćanje usluga

Usluge na web prostor plaćaju se – bez obzira na vrstu usluge – unaprijed na razdoblje od 12 mjeseci. Predujam plaćen unaprijed neće biti vraćen, osim ako ovim Uvjetima korištenja nije drugačije izričito određeno.

Jamstvo povrata: nudimo garanciju od 30 dana na usluge kupljene direktno od Extiluma i koje pruža direktno Extilum. Ova garancija se ne odnosi na dodatne usluge, niti uključuje kupnju domene jer je korisnik isključivi vlasnik domene.

Unutar prvih 30 dana nakon aktivacije vašeg računa, vratit ćemo vam novac ako smatrate da niste dobili ono što smo obećali. Većina povrata se vraća putem izvornog načina plaćanja.

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti ili odbiti zahtjeve za povrat u slučajevima kada vjerujemo da postoji zlouporaba povrata, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

  • Značajan dio web-prostora preuzet je ili prenesen na drugi host prije nego što je zatražen povrat novca.
  • Za isti je proizvod zatražen povrat novca više puta.
  • Isti korisnik je zatražio povrat novca više puta.
  • Povrat novca zatražili su korisnici kojima je račun prijavljen, zabranjen ili im je onemogućen pristup zbog kršenja ovih Uvjeta korištenja.
  • Ne odobravamo povrat novca za usluge koje pružaju treće strane.

Voljeli bismo znati što je pošlo krivo i kako se možemo poboljšati, stoga vas molimo da nam dostavite više detalja o tome zašto tražite povrat.

Nastojat ćemo obraditi povrat što je brže moguće, ali imajte na umu da obrada zahtjeva za povrat može potrajati i do nekoliko dana, a mi ćemo vas kontaktirati ako su potrebni dodatni detalji.

4.5. Uvjeti plaćanja

Sva plaćanja se vrše online pomoću bankovnog prijenosa ili kreditne kartice i sve fakture se šalju elektronskom poštom. Fakture obično ne šaljemo običnom poštom. Prilikom slanja fakture običnom poštom, Extilum zadržava pravo naplate naknada troškove poštanskih usluga. Proizvodi / usluge tvrtke Extilum posebno su prilagođeni zahtjevima kupca, koji zauzvrat nemaju pravo poništiti ugovor. Uvjeti plaćanja bez iznimke su sedam (7) dana, osim ako nisu ugovoreni drugačiji uvjeti. Ako kupac nije uplatio dospjeli iznos u roku od deset (10) dana od dana dospijeća, sve usluge će biti prekinute. Na dospjeli, neplaćeni iznos zaračunat će se kamata (bez prethodne obavijesti) od datuma dospijeća, u skladu s važećim zakonskim propisima o kamatama.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Extilum zadržava pravo prenijeti potraživanja na treću stranu te može poništiti ugovor i izbrisati domenu korisnika odnosno zatvoriti web hosting račun korisnika s trenutnim učinkom.

Ukoliko dođe do povrata sredstava, Extilum zadržava pravo oduzeti iznos za bankarske pristojbe i administrativne troškove povrata.

4.6. Trajanje paketa

Paket je aktivan sve dok ga ne otkaže jedna od strana uključenih u gore navedene uvjete ili dok ne istekne početno vrijeme za koje je usluga plaćena, a nije produljena.

4.7. Promjene paketa

Paket web hostinga se može u bilo kojem trenutku prebaciti na veći paket. Iznos uplaćen za trenutni paket će se odbiti od cijene novog paketa. Promjene na paket s nižim cijenama mogu biti izvršene samo na kraju trenutnog razdoblja pretplate i samo ako je kupac obavijestio Extilum o tome najmanje 60 dana prije isteka trenutačnog razdoblja pretplate.

4.8. Pravila isporuke (za usluge)

Po primitku vaše narudžbe, usluge će vam se dostaviti u skladu s uvjetima koji se primjenjuju na usluge koje ste kupili. Priroda usluga koje ste kupili i datum kupnje mogu utjecati na vrijeme izvršavanja usluga. Usluge će se smatrati uspješno isporučene nakon što je omogućeno njihovo korištenje.

4.9. Prijenos

U vezi s prodajom ili drugim prijenosom svih ili značajnih dijelova Extilumovih usluga ili imovine, Extilum ima pravo, u cijelosti ili djelomično, prenijeti na treću stranu usluge koje kupac koristi kao i Extilumova prava i obveze sukladno Uvjetima korištenja, bez pristanka kupca.

4.10. Promjene u uvjetima

Uvjeti korištenja tvrtke Extilum mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

4.11. Pogreške u radu treće strane i viša sila

Extilum se ne može smatrati odgovornim za štetu ako su prekidi, zastoji, oštećenja itd. van Extilumove kontrole. To uključuje munje, poplave, požar, rat, terorizam, štrajk i lockout (uključujući i među Extilumovim osobljem), preopterećenje Interneta, neispravnosti u drugim mrežama, neispravnosti treće strane, kvar sustava ili druge oblike više sile.

4.12. Sudska nadležnost i primjenjivo pravo

Za sve sporove utvrđuje se nadležnost Švedskog ili Hrvatskog suda, a sukladno švedskom ili hrvatskom zakonu ovisno o tome u koji podatkovni centar ste smjestili svoje usluge.